Forskning

Arrheniuslab Hus F

 

  Besöksadress:
 
Svante Arrhenius väg 20C

  Postadress:
  Stockholms Universitet
  Instititionen för Molekylär biovetenskap,
  Wenner-Grens Institut               
  106 91 Stockholm
 
  Tel: 08-16 2000
  Fax: 08-15 9837
 
  Prefekt:
  Per Ljungdahl  08-16 4101
  per.ljungdahl@su.se

  Vice prefekt:
  Ann-Beth Jonsson  08-16 4154
 
  Administrativ chef:
  Lina Berggren 08-16 3509

Grund- och masterutbildning

All grundutbildning  och masterprogram organiseras och administreras av Biologisk grundutbildning (BIG). På BIGs webbsida kan du finna information om programmen och hur du ansöker. Studievägledare på BIG är Birgitta Åkerman, birgitta.akerman@su.se, telefon 08-16 4070.

Webbmail

Webbmail