Statistik

Statistik

Rapporterna nedan ingick i Monitorprojektet som tidigare bedrevs SoRAD men som nu flyttats över till CAN. På regeringens uppdrag kartlade Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

Kartläggningen är byggd på en beräkningsmodell som utgår från statistik över registrerad alkoholförsäljning (Systembolaget, restauranger samt folköl i livsmedelsbutiker) och lägger till skattningar av oregistrerad alkohol (införsel, smuggling och hemtillverkning).

Skattningarna av den oregistrerade alkoholen är gjorda med hjälp av en löpande frågeundersökning där 1500 slumpmässigt utvalda svenskar blivit intervjuade varje månad. Denna kartläggning påbörjades i juli 2000 och sedan år 2001 ställdes även frågor om konsumtion av alkohol. Frågor om konsumtion och införsel av tobaksprodukter lades till år 2003.

 

Publikationer:

Tal om alkohol 2012 (886 Kb)

Tal om tobak 2012 (478 Kb)

Internetalkohol (266 Kb)

Alkoholstatistik 2011 (1007 Kb)

Tal om alkohol 2010 (1044 Kb)

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige under 2010 - en preliminär skattning (29 Kb)

Svenskarnas alkoholkonsumtion oförändrad under första halvåret 2010 (13 Kb)

Tal om tobak 2009 (337 Kb)

Tal om tobak 2008 (257 Kb)

Tal om alkohol 2008 (813 Kb)

 

Kontakt

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
SoRAD
Stockholms universitet
SE - 106 91 Stockholm

Telefon: +46(0)8 16 20 00
Fax: +46(0)8 674 76 86

Användbara e-postadresser:

Föreståndare
Stf. föreståndare