Med anledning av den nyligen försvarade avhandlingen "Ideological closure: Drug prevention in a post-political society" intervjuas Filip Roumeliotis av Stockholms fria tidning (här) och Arbetaren (här).