Om intresse finns kommer möjlighet att erbjudas för kortare presentationer av enskilda projekt under fredagen.
 
Måltider ingår i mötet och rese- och logikostnader för inresande bekostas av nätverkets särskilda anslag.
 
Sprid gärna information om mötet till forskarkollegor du tror kan vara intresserade. Du kan läsa mer om nätverket på SoRAD:s hemsida: http://www.sorad.su.se/samverkan/garn. Vid frågor kontakta Jenny Cisneros Örnberg (jenny.cisneros@sorad.su.se)

 

Anmälan till nätverksmötet sker på:http://bit.ly/YYiY8U

 

Väl mött i Stockholm 25 - 26 april!