Jan diskuterar självläkning och Christer Ahlmans avhandling Vänskap, värden, vandel. Avvikelser och återhämtningsstrategier hos Göteborgs första generation ungdomsnarkomaner.

Intervjun finner du här (ca. 13.30 in i inslaget).