Huvudsyftet med mätningarna har varit att följa förändringar i alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder i Sverige, med fokus på oregistrerade delmängder, framför allt privatinförsel och smuggling. Motsvarande beräkningar av tobak har genomförts sedan 2003. Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer varje månad och omfattar ett representativt befolkningsurval om 1500 personer i åldern 16-80 år.   

 
Under 2012 har huvudansvaret för bearbetning och analys av resultat från monitormätningarna legat hos en projektgrupp för uppföljning och utvärdering av regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (prop. 2010/11:47) där SoRAD och Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) medverkat.
 
SoRADs ansvar för Monitorprojektet tog slut 31 december 2012 och nu har regeringen fattat beslutet att det blir CAN som tar över. SoRAD kommer under maj månad att komma ut med en sista statistisk årsrapport från Monitorprojektet med namnet Tal om alkohol 2012 och önskar CAN lycka till med det framtida arbetet.

 

Tidiare utgivna rapporter från Monitor-projektet finner du här.