Bland bokens författare finns också två medarbetare på SoRAD, nämligen Jenny Cisneros Örnberg The demonopolization of pharmaceuticals in Sweden. Policy, actors and argument samt Jenny Cisneros Örnberg & Tove Sohlberg Swedish Tobacco Policy. From rational choice to "harms to others"

Du kan läsa mer om antologin här.