Bokomslag
 
 

Boken utgår från ett samhällsvetenskapligt perspektiv och frågar hur vi kan förstå alkoholens och drogernas roll i samhället? Hur problemen definieras och hanteras samt vilka konsekvenser detta får? Antologin visar att studier kring dessa frågor också ger oss kunskap om moraliska och politiska dilemman, maktförhållanden, strukturer och förändringsprocesser. Boken vill stimulera till en diskussion kring olika gränsdragningar och spänningar i samhället, t.ex. mellan tvång, självbestämmande och underlåtenhet i vården, mellan vad som definieras som problem och det som inte gör det.

Tretton forskare vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet, medverkar i boken: Maria Abrahamson, Jan Blomqvist, Jenny Cisneros Örnberg, Hanna Enefalk, Evy Gunnarsson, Nina-Katri Gustafsson, Karin Heimdahl, Mona Livholts, Therese Reitan, Filip Roumeliotis, Jessica Storbjörk, Johan Svensson och Jukka Törrönen.

Boken vänder sig till högskolestuderande, yrkesverksamma inom välfärdssektorn, politiker, tjänstemän, journalister, föreningsaktiva, debattörer, forskare och andra intresserade.
 

I samband med bokens utgivning hålls ett seminarium, den 14 juni. Deltagande är gratis och alla närvarande får ett exemplar av boken. Läs mer om seminariet och anmälan här.

Boken finns att ladda ner här.