Normalitetens gränser
Normalitetens gränser

Mer information om avhandlingen och disputationen finner du här.