Vård och ideologi. Narkomanvården som politiskt slagfält
Vård och ideologi. Narkomanvården som politiskt slagfält
 

Sedan mitten av 1960-talet har narkotikaproblemet varit ständigt närvarande i politiken. Utredning har följt på utredning, lagar har stiftats, straff har höjts, informationskampanjer sjösatts och nya vårdmetoder har lanserats.

I boken Vård och ideologi undersöker historikern Johan Edman den svenska narkomanvårdens historia. Han visar hur narkomanvården varit en fråga som använts för vitt skilda politiska syften, där allt ifrån oro för politiskt radikal ungdom, främmande religioner eller obegriplig musik tolkats som problem med koppling till narkotika. Narkotikabruket har beskrivits som kapitalistiskt klassförtryck, amerikanism och kulturell förflackning samtidigt som svenskhet, solidaritet och arbetsamhet varit värden som präglat behandlingshemmens arbete.

 
Du kan läsa mer om boken i förlagets pressmeddelande (482 Kb) .
 
Läs mer om boken på förlagets hemsida.