Alice Rap (Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe – Reframing Addictions Project) är ett femårigt europeiskt forskningsprojekt, samfinansierat av EU-kommissionen, med medverkan av över 100 forskare från mer än 25 länder och 29 olika forskningsdiscipliner. Syftet är att ge vetenskapligt underlag för den allmänna och politiska debatten på området och att bidra till att belysa för- och nackdelar med traditionella och alternativa förhållningssätt till dessa frågor.

Du kan läsa mer om ALICE RAP här.

Du finner rapporten här: Popular Images of Addiction (1154 Kb)