Rapporten ”INTERNETALKOHOL: En kartläggning av självrapporterade alkoholbeställningar via Internet 2004 – 2012” är en sammanställning av statistik från SoRADs Monitor-projekt och visar att inköpen av alkohol via Internet ökade under 2011 och 2012. Andelen som rapporterar att de köpt alkohol via Internet har fram till 2011 legat stabilt på under en procent av befolkningen men ökade under 2011, en ökning de preliminära siffrorna för 2012 stödjer, och ligger nu på cirka 1.2 procent av befolkningen. De som oftast köper alkohol via Internet är yngre män, personer bosatta i Norrland och personer med egen hög alkoholkonsumtion.

 

Rapporten kan du läsa här: Internetalkohol (266 Kb)