Helene Ringbergs reflektioner över samhällets sjukdomssyn i Arbetaren kan du ta del av här.