Storbjörks jämförelse av kvinnor och män i missbruksvården skildras i artikeln Snedvriden bild av könsskillnader och i Kön, klass och ideologi har styrt missbruksvården redogörs för Edmans historiska studie. Läs artiklarna här.