I den senaste bibliometriska analysen utförd av Stockholms universitet
framgår att SoRAD står sig bra i fråga om publikationsverksamheten.

Vill du ta del av tabeller från rapporten "Bibliometrisk analys av
samhällsvetenskapliga institutioner/juridiska institutionen vid Stockholms
universitet, 2012" så finner du dem här.

Mer information om den modell som används för analys av vetenskaplig
publicering finner du här.