Utredare är kammarrättspresident Thomas Rolén och uppdraget är att göra en bred översyn av problemen med nya psykoaktiva substanser. Utredningen ska lägga fram förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden.
Bland experterna finns SoRADs forskare Anders Ledberg.
 
Mer information om utredningen finner du här.