Samverkan

Samverkan

 
SoRAD är ett tvärvetenskapligt centrum för nationellt och internationellt samarbete med uppgift att stimulera nätverksbyggande och kunskapsutbyte mellan olika forskningsdiscipliner. Centret har tar regelbundet emot gästforskare. Utbyte sker med en rad olika aktörer i form av nätverk, konferenser, seminarier och projekt, bland annat driver SoRAD det egna nätverket Sonad.
 
SoRAD samarbetar också närmare med andra aktörer i olika former. Centret bedriver ingen egen utbilding men samverkar med främst andra institutioner inom samhällsvetenskap och humaniora på Stockholms universitet.
 
SoRAD:s medarbetare undervisar på samhällsvetenskapliga institutioner och SoRAD:s doktorander är knutna till respektive institution. Alkohol- och drogfrågor har under lång tid varit aktuella och viktiga frågor inte bara för forskare utan också för politiker, tjänstemän, experter på olika områden och inte minst för den breda allmänheten. Detta innebär att arbetet med den s.k. tredje uppgiften är en central uppgift. SoRAD:s medarbetare är ofta engagerade i att på olika sätt föra ut sin forskning till olika intressenter.

Kontakt

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
SoRAD
Stockholms universitet
SE - 106 91 Stockholm

Telefon: +46(0)8 16 20 00
Fax: +46(0)8 674 76 86

Användbara e-postadresser:

Föreståndare
Stf. föreståndare