Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2017 (180 Kb)