Universitetets sommarkurser 2020 genomförs huvudsakligen i form av webbaserad undervisning, i enlighet med de planer som gjorts upp under våren. Undantag kan ges för praktiska moment, till exempel laborationer, exkursioner, etc. Kontrollera alltid med din institution vad som gäller för just din kurs. 

Från och med höstterminens start 31 augusti går universitetet över alltmer till fysisk undervisning, men även här kommer det, framför allt i början av terminen, finnas stora variationer. Senast 15 juli ska varje institution ha meddelat på hemsidan vad som gäller för varje kurs. Vid oklarheter, kontakta institutionens studievägledare eller kursadministratör. Lokalerna planeras att öppna från och med 17 augusti, men vi utgår från att det även under hösten kommer att finnas begränsningar vad gäller antalet personer i samma lokal. 

Kom ihåg att även fortsatt vidta de åtgärder ansvariga myndigheter rekommenderar i form av handtvätt, fysiskt avstånd och att stanna hemma om du är sjuk. Studenter som uppvisar symtom kan komma att avvisas från campus.