Uppdaterad den 3 april. Uppdaterat markerat med "Nytt!".

For information in English, click here

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har Stockholms universitet gjort följande ställningstaganden:

Om universitetets verksamhet

 • Meddelande från rektor

 • Rektors blogg 16 mars: Stockholms universitet i coronakrisen

 • Regeringen uppmanade 17 mars alla landets lärosäten att övergå till distansundervisning. Stockholms universitet hörsammar denna uppmaning och från och med 18 mars 2020 och tills nya besked ges ska ingen undervisning fysiskt bedrivas i universitetets lokaler. Målsättningen är att kurser och program så långt det är möjligt ska genomföras som planerat, men bedrivas på distans.

 • Det är kursansvarig lärares ansvar att söka lämpliga alternativa undervisnings- och examinationsformer. I den mån avsteg från kursplan behöver göras, till exempel vad gäller nya examinationsformer eller alternativ till obligatoriska moment, ska dessa beslutas av prefekt. I första hand uppmanas universitetets lärare och prefekter att finna alternativa former för undervisning och examination, och i andra hand kan institutionen besluta att senarelägga vissa moment. Frågor om kurser eller examinationer besvaras av kursansvarig lärare eller studierektor på institutionen.

 • Universitetets lokaler på campus kommer från och med 18 mars bara vara öppna för anställda och samtliga studieplatser kommer att stängas av tills vidare. Biblioteket inför en service där beställda böcker kan hämtas ut under en timme om dagen.

 • Folkhälsomyndighetens allmänna råd till arbetsgivare är att tillse att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt. Universitetet följer myndighetens råd vilket innebär att medarbetare som kan arbeta hemifrån ska göra det, efter samråd med ansvarig chef.

 • Alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. Medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symptom samt stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk. Medarbetare ska sjukanmäla sig enligt ordinarie rutin. Karensdagen är borttagen för att det ska vara lättare för fler att hålla sig hemma vid sjukdom. Har du lättare symptom och känner att du egentligen skulle orka arbeta hemifrån, kontakta chef för att komma överens om hur detta kan genomföras.

Om resor

 • Universitetet avråder alla medarbetare och studenter att resa utomlands i enlighet med UD:s avrådan för icke nödvändiga resor till alla länder.

 • "Nytt!" UD rekommenderar nu att svenska utlandsresenärer bör överväga att snarast möjligt återvända till Sverige. Stockholms universitet rekommenderar studenter utomlands att undersöka möjligheten att fullfölja sina utbytesstudier hos värduniversitetet på distans från Sverige. Kontakta din heminstitution vid Stockholms universitet om du har frågor eller funderingar. Det kan komma att bli mer komplicerat att resa. Stockholms universitet uppmanar därför studenter att snarast möjligt se över sina möjligheter att resa hem till Sverige. Klicka här för mer information om utbyte/Minor Field Studies.

 • Alla utbyten (studenter och medarbetare) samt planerade besök från samarbetspartners och gäster från andra länder avbokas tills vidare.

 • Stockholms universitet beviljar inga tjänsteresor internationellt, och endast verksamhetskritiska resor inom Sverige. Vad som anses vara verksamhetskritisk resa beslutas av ansvarig chef.

 • Alla tjänsteresor ska bokas med om- eller avbokningsbara biljetter. Resor ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia.

 • Medarbetare som varit utomlands ska arbeta hemma i två veckor. Kontakta chef för information om möjligheter att arbeta hemifrån.

Om evenemang

 • De flesta närliggande evenemang inom universitetet har ställts in. En del har planerats att genomföras digitalt men utifrån dagens osäkra läge är det oklart om några evenemang kommer att genomföras. Evenemangskalendern uppdateras löpande med information om vad som gäller för kommande evenemang. Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare enligt beslut från regeringen.

Aktuell information hos ansvariga myndigheter

Ansvariga myndigheter uppdaterar information om utvecklingen och rekommendationer löpande. Aktuell information finns även på WHO:s webbsidor, se alla länkar nedan: