Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har Stockholms universitet gjort följande ställningstaganden.
Uppdaterad den 3 juli. Uppdaterat markerat med "Nytt!"

Om universitetets verksamhet

 • Nytt! Webbaserad och campusförlagd undervisning: I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer planerar universitetet från och med höstterminens start den 31 augusti att återgå till campusförlagd undervisning i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. För höstterminens första del planeras en kombination av undervisning via webb och undervisning på campus. Planering för höstterminen görs av respektive institution och meddelas studenterna på institutionens webbsida så snart som möjligt och senast den 15 juli.
  För sommarens kurser beslutas undantag från webbaserad undervisning av ansvarig dekan.
 • Nytt! Lokaler: Universitetets lokaler på campus är från och med 18 mars bara öppna för anställda och samtliga studieplatser är stängda tills vidare. Universitetets lokaler öppnas stegvis inför och under höstterminen.
  Biblioteket har infört en service där beställda böcker kan hämtas ut under en timme om dagen. Den 24 augusti öppnar biblioteket med begränsade öppettider, se su.se/biblioteket.
 • Arbeta hemifrån: Folkhälsomyndighetens allmänna råd till arbetsgivare är att tillse att personal och besökare håller avstånd, att anställda om möjligt arbetar hemifrån och undviker onödiga resor. Universitetet följer myndighetens råd vilket innebär att medarbetare som kan arbeta hemifrån ska göra det, efter samråd med ansvarig chef.
 • Minimera smittspridning: Alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. Medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symptom samt stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk. Medarbetare ska sjukanmäla sig enligt ordinarie rutin. Karensdagen är borttagen för att det ska vara lättare för fler att hålla sig hemma vid sjukdom. Har du lättare symptom och känner att du egentligen skulle orka arbeta hemifrån, kontakta chef för att komma överens om hur detta kan genomföras.

Om resor

 • Tjänsteresor: Tjänsteresor inom Sverige kan beviljas och genomföras med hänsyn tagen till gällande föreskrifter och rekommendationer. Medarbetare som planerar att resa utomlands följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information. Icke nödvändiga resor till länder där det finns en avrådan från UD ska undvikas. Klicka här för uppdaterad information om UD:s reseavrådan.

 • Bokningar: Alla tjänsteresor ska bokas med om- eller avbokningsbara biljetter. Resor ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia.

 • Avrådan från resor: Universitetet avråder alla medarbetare och studenter från resor till de länder där Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor. Klicka här för uppdaterad information om UD:s reseavrådan.

 • Utbyten och besök: Medarbetare som väntar besök från samarbetspartners och gäster från andra länder följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information.

Rektors blogg och meddelanden från rektor

Aktuell information hos ansvariga myndigheter

Ansvariga myndigheter uppdaterar information om utvecklingen och rekommendationer löpande. Aktuell information finns även på WHO:s webbsidor, se alla länkar nedan: