Universitets utgångspunkt är att delvis återgå till undervisning i universitetets lokaler från och med starten av höstterminen den 31 augusti 2020, men med vissa restriktioner.

En kombination av undervisningsformer

Vi planerar för att kunna bedriva en kombination av undervisning via webb och undervisning på campus, förhoppningsvis med en ökande omfattning av campusundervisning senare under läsåret. Hänsyn måste tas till att det tar tid att ställa om undervisningen. Exempelvis kan kurser som startar webbaserat behöva avslutas på samma sätt, och en digital ordinarie tentamen kan följas av en digital omtentamen, även om campusbaserad undervisning och examination under kursens gång kan ha möjliggjorts utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer.

Planera för digital start

I vissa fall kan det vara motiverat att redan nu planera för webbaserad undervisning under första delen av höstterminen, till exempel för sådana kurser där det är alltför resurskrävande att planera för både webb- och campusalternativ.