Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Foto: Maria Johansson

Kan man köpa sig fri från flygskammen?

Är klimatkompensation ett rimligt sätt att ta hand om sina CO2-sopor, eller avancerad greenwashing? Läs vidare vad forskaren Maria Johansson (Institutionen för ekologi, miljö och botanik - DEEP), tänker om det i KITs artikel.

Kallt mikroklimat. Caroline Greiser

Här kan växter gömma sig från ett varmare klimat i skogen

Global uppvärmning hotar växter anpassade till svalare temperaturer. Ett internationellt team med forskare från Stockholms universitet, Marseille och Helsingfors har tagit reda på var lokalt kallare platser i skogen finns, där dessa växter kanske kan överleva. Resultaten kan bidra till att förstå klimatförändringarnas effekter på skogens biologiska mångfald, och vad förändrat skogsbruk kan göra för att skydda den.

Fjällltrav Skandinavisk population

Snabb spridning av självbefruktande populationer kan ha skadliga genetiska följder

Klimatförändringar som leder till snabba förändringar av arters utbredning kan leda till förlust av genetisk variation och ansamling av skadliga mutationer. Detta kan vara ett särskilt stort problem hos växter som är självbefruktande och kan kolonisera nya områden med ett fåtal individer. En ny studie från Stockholms universitet visar hur.

Ragnar Elmgren, professor vid Institutionen för ekologi miljö och botanik

”Helt förändrat vår förståelse”

En vetenskaplig publikation får en fin utmärkelse. En av författarna till artikeln var professor Ragnar Elmgren vid Stockholms universitet. Artikeln prisas för att den haft så stor betydelse för havsforskning och förståelsen av övergödning.

Ålgräs

Sjögräsängar har avgörande betydelse för fiske

Sjögräsängar är mycket populära att fiska i runt om i världen, och det måste vi nu ta hänsyn till för att kunna bedriva ett hållbart fiske. Det visar en ny global studie av forskare från Stockholms universitet, Swansea University och Cardiff University.

Foto: Elina Andersson

”Klimatkompensation är en tveksam strategi”

Debatten om huruvida klimatkompensation är en lämplig miljöstrategi har blossat upp på flera håll under den senaste tiden och här skriver tre forskare vid Lunds och Stockholms Universitet (Institutionen för ekologi, miljö och botanik - DEEP) en debattartikel på Supermiljöbloggen där de diskuterar ämnet.

Stefano Bonaglia Askö

Östersjöns musslor och maskar släpper lika mycket växthusgas som 20 000 mjölkkor

Musslor och maskar ökar frisättningen av metangas upp till åtta gånger mer jämfört med havsbottnar utan djur, visar en studie gjord av forskare vid Stockholms universitet och Cardiff University.

Lab work at DEEP

Välkommen till vår institutionsblogg - DEEP Insights!

Vi skapar nu en blogg för att nå ut till så många som möjligt. Om du är nyfiken på vår senaste forskning och på hur livet som forskare ser ut – följ vår blogg ”DEEP insights”.