Alla organismer är anpassade till ett visst klimat. Därför är det naturligt att anta att ett förändrat klimat kommer påverka dem på ett eller annat sätt och förändrade ekosystem påverkar också människan på många sätt. Dock är det inte så enkelt och självklart som man kanske skulle kunna tro att förstå effekter av ett förändrat klimat. Eftersom alla organismer påverkas av så många olika faktorer, inte minst av andra arter, kan effekten av en klimatförändring ibland bli motsatt mot vad man kanske skulle kunna tro. Människans brukande av naturen och respons på klimatförändringarna måste också tas med i beräkningen.

Forskningen vid vår institution omfattar bland annat studiet av populationsbiologiska och evolutionära responser på klimatförändringar, utbredningsmönster i relation till klimat och effekter på interaktioner mellan organismer samt hela ekosystem. Vi har forskningsprojekt relaterade både till land- och havsmiljöer.

Många forskare på vår institution är medlemmar i ”Bolin Centre for Climate Research” vid Stockholms Universitet. Specifikt är vi väldigt engagerade i två forskningsområden (Research Areas): RA7: Landskapsprocesser och klimat samt RA8: Biodiversitet och klimat. Vilka som är medlemmar i de olika forskningsområdena visas på Bolin Centrets hemsida.

Tveka inte att höra av er till Kristoffer Hylander som är en av RA7s ledare eller Johan Ehrlén som är en av ledarna i RA8.

Forskningsområden med kontaktpersoner

Sjögräsängars roll som kolsänka (Mats Björk)

Modellering av miljö- och klimatvaraitionseffekter på växtpopulationsdynamik (Johan Ehrlén)

Effekter av klimatförändringar på trofiska interaktioner – fjärilars utnyttjande av värdväxter (Johan Ehrlén)

Effekter av klimatrelaterade havsnivåförändringar på kustnära ekosystem: växter och leddjur (Peter Hambäck)

Rollen av mikroklimatiska refugier för växande och minskande populationer (Kristoffer Hylander)

Effekter av klimat på planktondynamik i Östersjön (Monika Winder)

Havsförsurningens påverkan på växtplanktons födokvalité (Monika Winder)

Eutrofiering, cyanobakterieblomningar och bottenfauna i Östersjön (Ragnar Elmgren)