Ett viktigt forskningsområde vid vår institution är samspelet mellan ekosystem och miljöstress. Vi arbetar med miljöforskning i Östersjön, på svenska västkusten, i Östafrika och Asien, och deltar i många europeiska samarbetsprojekt. Vi arbetar i marina, kustnära och terrestra ekosystem och tillvägagångssättet är diverst; laboratiorie-, fält-, modellerings- och teoretiska metoder.

En av institutionens styrkor är att vi har ett helhetsperspektiv på miljöfrågorna, och tar i beaktande komplexiteten hos de processer som är inblandade. Till exempel utför vi experiment med flerartmesokosmer, studerar effekten av multipla föroreningar som samtidigt påverkar organismer, använder långa tidserier för att förstå samspelet mellan multipla faktorer som påverkar organismer över tid, använder landskapsekologiska metoder för att undersöka människans påverkan på ekosystemens rumsliga sammansättning, och studerar hur miljöeffekter påverkar samhället i form av förändringar i naturvärden och ekosystemtjänster.

Forskare vid institutionen är inte bara intresserade av att öka förståelsen för miljöfrågor utan också av att använda ny kunskap för att hjälpa till att hitta lösningar på miljöproblem; till exempel hållbara metoder inom jordbruk och vattenbruk, sanering av förorenade eller syrefattiga marina sediment, och rådgivning för hållbar förvaltning av fiskeresurser och kustekosystem.

Forskningsområden med kontaktpersoner

Fate and effects of toxic substances in the environment

Fisheries - interactions with the ecosystem

Impacts of agriculture and aquaculture, developing sustainable alternatives

Eutrophication

For projects related to climate change and ocean acidification please go to: Climate effects