Bredd och spetskompetens inom fiske och vattenbruk

De globala målen.

Agenda 2030 siktar på att uppfylla de globala målen tills 2030 och Lina Mtwana Nordlund var med på workshopen om ett av de globala målen: ”Hav och marina resurser". Workshopen hette ”Framtidens mat: Fixa fisken - utmaningar och lösningar för hållbar mat från havet” där man diskuterade vilken roll våra konsumtionsvanor av fisk och skaldjur spelar för havsmiljön, hur vi kan utveckla en blå näring på ett hållbart sätt.

Lina Mtwana Nordlund, forskare på DEEP.

– Det är kul att jobba på Stockholms universitet eftersom vi har en så stor bredd och spetskompetens vad det gäller fiske och vattenbruk, säger Lina Mtwana Nordlund som forskar på kustnära fiske. Följ Lina på Twitter här.

Forskares kommunikation om klimat viktig

Peter Bruce, doktorand deltog på workshopen ”Framtidens klimat: Vad vi vet och inte vet och utmaningarna med att kommunicera osäkerheter”. På workshopen möttes forskare från universitetets alla hörn och discipliner.

– Vi diskuterade vad vi vet, och vad vi inte vet om klimatförändringarna och hur vi som forskare kan kommunicera om det. Det jag känner att jag kan ta till mig är att de diskuterade att vi som forskare själva har ansvar att se till att vår forskning får det genomslag den förtjänar, att den inte förbises eller att den ges fel/större värde än den borde, säger Peter Bruce. Följ Peter på Twitter här.

Peter Bruce, doktorand på DEEP.

Workshopen ”Framtidens klimat” huvudbudskap enligt Peter Bruce

  • Att inte tro på det första man hör och att vara ifrågasättande, det är viktiga egenskaper för oss forskare. Men när det kommer till miljöproblem kan dessa egenskaper bli ett problem och effekterna orimligt höga medans vi inväntar mer resultat och konsensus.
  • Miljöpolitiken tar avstamp i forskningen, och det ger oss ett dubbelt ansvar. Den forskning vi utför måste vara av god kvalitet, och vi kan inte dra slutsatser utöver det vi har goda belägg för. Samtidigt är det vi som har bäst förutsättningar för att först se och förstå miljöförändringar. Det är därför också vårt ansvar att vara goda kommunikatörer och uppmärksamma andra på våra resultat.
  • Tar vi inte det ansvaret att vara goda kommunikatörer på allvar så riskerar vår forskning att förbises eller att misstolkas och få orimliga effekter.
  • Risken att missförstås kan få forskare att dra sig undan, men det är först när vi själva blir goda kommunikatörer som vår forksning kan få den effekten den borde få.

På Institutionen för ekologi, miljö och botanik - DEEP jobbar vi främst med målen ”Hav och marina resurser” och ”Ekosystem och biologisk mångfald”; nummer 14 och 15.

DEEP jobbar med de globala målen "Hav och marina resurser" och "Ekosystem och biologisk mångfald".

Därför ville DEEP delta och även tre andra av DEEPs forskare; Maria Johansson, Thomas Staveley, och Ragnar Elmgren var med på workshoparna man kunde bli inbjuden till som intressent.

För att få en inblick i vad den öppna delen av Hållbarhetsforumet handlade om, se här.