Vi som är medlemmar i gruppen är: Matilda Arnell (skyddsombud), Julie GarrisonSiw Hedin, Johanna Grahn (skyddsombud), Francisco Nascimento och Jerker Eriksson (skyddsombud). Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag!

I vår lokala handlingsplan på Mondo kan du se vad vi arbetar med just nu.

Nyttig information och länkar:

SAMIR - Säkerhet – Arbetsmiljö – Miljö – InRapportering

Rapportera tillbud via SAMIR. Detta gäller alla tillbud på Stockholms universitet som berör arbetsskador, sjukdomar, miljöavvikelser, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt förbättringsförslag och polisanmälan. Inloggning krävs inte, det är bara att klicka sig vidare via länkarna i övre vänstra hörnet på SAMIRs förstasida: www.su.se/samir

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal, eller medarbetarsamtal, är ett led i utvecklingen av den anställdes och universitetets arbetsmiljö. Samtalet ska vara en årlig strukturerad arbetsrelaterad dialog mellan närmaste chef och medarbetare. Se anvisningar för utvecklingssamtal.

RALV – Rådet för Arbetsmiljö och Lika Villkor

Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, Tillgänglighetsgruppen och Universitetsövergripande arbetsgruppen för breddad rekrytering. Ersätter tidigare struktur för samverkan i arbetsmiljöfrågor (SIAM). Mer om RALV hittar du här.

Företagshälsovård

Samtliga anställda, doktorander och postdoktorer, oavsett finansieringsform, har rätt till företagshälsovård. Detta sker via Feelgood.