För att hitta rätt person är det även möjligt att söka på sidorna våra forskare, våra doktorander, alfabetisk lista över vår personal eller använd sökrutan till höger.

Kontaktpersoner

Prefekt
Ove Eriksson

Ställföreträdande prefekt
Clare Bradshaw

Studierektorer för grundutbildningen
Per Ola Karis (växtsystematik)
Sara Rydberg (växtfysiologi)
Kristoffer Hylander (ekologi)
Michael Tedengren (ekologi)

Studierektor för forskarutbildningen
Clare Bradshaw

Ämnesansvariga inom forskarutbildningen
Johan Ehrlén (ekologi och evolution)
Jonas Gunnarsson (ekotoxikologi)
Monika Winder (marinbiologi)
Katharina Pawlowski (växtfysiologi)
Catarina Rydin (växtsystematik)

Institutionen har även tre gamla forskarutbildningsämnen
(ingen nyantagning sker i dessa ämnen)

Johan Ehrlén (växtekologi)
Monika Winder (marin ekologi)
Jonas Gunnarsson (marin ekotoxikologi)

Administration och teknisk personal

Från vänster: Lars Gustafsson, Björn Lovang, Erica Grahn, Kristina Öhnstedt, Eva Kvist, Elisabeth Johansson, Amanda Gonzalez-Bengtsson, Susanne Lindwall, Siw Hedin, Anna Pettersson, Johanna Grahn och Jerker Eriksson. Foto: Maria Faticov.

Administrativ chef
Siw Hedin

Datoransvarig
Lars Gustafsson

Ekonom
Eva Kvist

Redovisningsekonom
Peter Pedersén Johansson

Ekonomihandläggare
Kristina Önstedt

Vetenskapskommunikatör
Amanda Gonzalez-Bengtsson

Personalhandläggare
Erica Grahn

Administratör
Ivo Penno

Servicetekniker/intendent
Jerker Eriksson

Skyddsombud
Matilda Arnell
Johanna Grahn

Trädgårdsmästare
Anna Pettersson
Johanna Grahn