Ekonomihandläggare/administratör (tidsbegränsad anställning)