Koltrastar har rapporterats flest antal gånger och överlägset högst antal fåglar har rapporterats för björktrast, sidensvans och koltrast (tabell 1). Rönn är den växtart som har rapporterats flest antal gånger (tabell 2).

Det går även bra att rapportera observationer via sin dator: www.spotteron.com/fagelbar

På hemsidan finns det möjlighet att rapportera äldre observationer av fåglar som äter bär, något som flera rapportörer har efterfrågat. Du skriver själv in tid och datum för din observation. Platsen bestäms genom att zooma in och dra hårkorset på kartan till rätt plats.

Om du har några frågor, maila gärna till: fagelbar@su.se

 

Tack för din medverkan!

/ Matilda och Ove