För att forskningsprojekts ska kunna leda till korrekta kunskaper om fåglars fröspridning är det viktigt att du är säker på vilken fågelart du rapporterar. Om du däremot är osäker på vilken växtart det är kan vi hjälpa till med artbestämningen. Bifoga i så fall en bild där man tydligt ser artens blad och bär.

Kom igång

-          Ladda ner appen till Android eller iPhone:

länk för nedladdning till Android

länk för nedladdning till iPhone

-          Skapa ett användarkonto

-          Läs igenom instruktionerna

Rapportera in en observation (det tar högst några minuter!)

-          Klicka på plustecknet längst ner i mitten på sidan

-          Tid rapporteras in automatiskt

-          Hårkorset på kartan visar platsen för din observation (Du kan justera platsen genom att zooma in på kartan)

-          Välj vilken trädart det är genom att klicka på symbolerna och välja en art från listan (om du inte hittar den art du vill rapportera går det bra att själv skriva in artnamnet)

-          Bifoga gärna in en bild på din observation! (är du osäker på artbestämningen, bifoga i så fall en tydlig bild)

-          Fyll i hur många minuter du observerade växten

-          Kom det någon fågel och åt av bären?

-          I så fall, välj vilken fågelart det var genom att klicka på symbolerna och välja en art från listan (om du inte hittar den art du vill rapportera går det bra att själv skriva in artnamnet)

-          Fyll i hur många fåglar du såg

-          Det går självklart bra att bifoga en bild på fågeln/fåglarna. (Tyvärr har vi ingen möjlighet att artbestämma fåglar efter fotografier)

-          Om du vill går det bra att lämna en kommentar till observationen

Uppdatera en observation

Varje enskilt träd, enskild buske eller område med ris behöver bara rapporteras in en gång. Efter det kan du uppdatera med nya fågelobservationer genom att klicka på växten på kartan och välja ”uppdatera plats” längst ner på sidan