Medborgarforskning (engelska: ’citizen science’) betyder att den som vill kan delta genom att samla in data som används i forskningen. Vi hoppas förstås att många vill delta, och att vi får in data för stora delar av Sverige, och från hela perioden sensommar till vinter. Vi planerar att genomföra projektet under 2017 och 2018, och eventuellt fortsätta även efterföljande år.

Om vi får in många rapporter kan vi få en bild av de nätverk av fågelarter som äter frukterna av de olika växtarterna, och hur detta nätverk varierar geografiskt och över tid. Tillsammans med all övrig kunskap vi samlar in, om arternas förekomst, och hur de gror och etableras, så blir informationen vi får från Medborgarprojektet Fågelbär en värdefull pusselbit för att öka kunskapen om djurspridning av växternas frön.

Målsättningen är att resultaten från Medborgarprojektet Fågelbär ska ingå i Matilda Arnells doktorsavhandling (planerad till våren 2020), och att de publiceras i en vetenskaplig tidskrift, men också i en populärvetenskaplig artikel.

 

Tack för din medverkan!

/ Matilda och Ove