Den största lagunen i Europa, Kuriska sjön. Foto: Mindaugas Zilius.

- Vi kunde detektera omvandling av nitrat till ammonium i syrerikt bottenvatten, det är anmärkningsvärt, eftersom detta vanligtvis inte sker för att det kräver en syrefri miljö. Vi undrade hur det var möjligt eftersom återvinningen av nitrat till ammonium kan vara en av anledningarna till hyperövergödda system, säger Elias Broman, postdoktor på Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) vid Stockholms universitet.

Det är DNRA (Dissimilatory Nitrate Reduction to Ammonium) bakterier som förvandlar tillbaka nitratet till att återigen bli ammonium. Forskarna tror att det beror på att det finns väldigt mycket cyanobakterier vid övergödning som har filament, på vilka det skapas syrefria mikromiljöer för DNRA bakterier att frodas på och att det därför blir möjligt trots att miljön runtomkring är syrerik. Det blir en återkopplingseffekt – där övergödning möjligen ökar om nitratet återvinns på detta sätt. Nitratet som omvandlas tillbaks till ammonium nyttjas som en ytterligare näringskälla av alger och cyanobakterier som kan öka tillväxten och skapa mer övergödning. Kvävekällan behövs till det som skapar byggstenarna för organismerna - DNA.

Studien ägde rum i den största lagunen i Europa, Kuriska sjön, som gränsar till Östersjön och är runt 3,5 meter djup och är ett populärt turistresemål. Lagunen gränsar mot Litauen och Ryssland. Det sker enorma cyanobakterieblomningar och det som möjliggör är att den är instängd och att det läcker ut näringsämnen från jordmarker:

- Utsläppen av näringsämnen i lagunen kommer främst från avloppsvattenutsläpp och avrinning från jordbruket, vilket orsakar övergödning och de täta algblomningarna, säger Stefano Bonaglia, universitetslektor vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien.

Övergödningen gör att Kuriska sjön på vissa ställen är helt grön. Foto: Mindaugas Zilius.

Författarna till studien tänker att DNRA processen sker i många hyperövergödda hav i världen som innehåller jämförbara mängder klorofyll, till exempel i Asien och Nordamerika.

- Vi hoppas att förvaltning ska ta hänsyn till resultaten för en effektivare bekämpning av övergödning, säger Francisco Nascimento, universitetslektor på Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) vid Stockholms universitet.

Läs hela den vetenskapliga publikationen här, publicerad i Water Research: "Active DNRA and denitrification in oxic hypereutrophic waters".