Läs artikeln från KIT här.

Obure och hennes barn i Balebergen i Etiopien har boskap som största inkomstkälla. Ett kolskogsprojekt försämrar deras möjligheter att försörja sig. Någon ersättning har inte betalats ut till lokalbefolkningen. Foto: Maria Johansson
Obure och hennes barn i Balebergen i Etiopien har boskap som största inkomstkälla. Ett kolskogsprojekt försämrar deras möjligheter att försörja sig. Någon ersättning har inte betalats ut till lokalbefolkningen. Foto: Maria Johansson