Lära sig spelregler utanför universitetet

DEEP skapade mentorsprojektet med avsikten att de forskarstuderande skulle få ett större kontaktnät, lära sig om och ta del av erfarenheter och spelregler utanför universitetet.

– En viktig del var också att doktoranderna skulle få en objektiv och ärlig röst som kunde återkoppla på funderingar som doktoranden har inför sin framtida karriär, säger Lisbeth Jonsson, samverkanskoordinator.

Det var åtta mentor/adept par som deltog och alla mentorer hade disputerat på Botaniska eller Systemekologiska institutionen (som sedan gick ihop till den nuvarande Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)).

Mentorskapet började med en kick-off med korta presentationer om doktorandernas forskningsprojekt. Även prefekten, Ove Eriksson, och doktorandernas handledare var inbjudna.
 

Diplomutdelning. Från vänster: Mentorn Clara Neuschütz, samverkanskoordinator Lisbeth Jonsson, mentorn Ann Helen Österås och doktoranden Marcus Stenegren.
Diplomutdelning. Från vänster: Mentorn Clara Neuschütz, samverkanskoordinator Lisbeth Jonsson, mentorn Ann Helen Österås och doktoranden Marcus Stenegren.

Lära sig från andras erfarenheter

Mentorsprojektet baserades främst på den individuella kontakten mellan mentor och adept, som de själva ansvarade för. Det var även en del gemensamma möten med alla mentorer och adepter, bland annat en föreläsning av psykolog Maria Farm med fokus på samtal i en mentorsrelation.

Andrea Caputo, doktorand på DEEP, säger:

– Jag hade tur som fick en så god matchning med min mentor vad det gäller bakgrund och hur man är som person. Innan han gav mig råd, så lyssnade han verkligen in mig. Jag och min mentor kommer att fortsätta att ha möten, även nu efter att mentorsprogrammet är slut.

Vid ett tillfälle fick alla mentorer berätta om sina erfarenheter efter disputationen.

– Det var givande att träffa och få höra från alla mentorer om var de jobbar nu och hur de lyckades ta sig dit, säger Pil Rasmussen, doktorand.

Clara Neuschütz, mentor i programmet och konsult inom miljö och utvecklingssamarbete på NIRAS, säger:

– Initiativet är värdefullt eftersom det ger studenterna och oss som gått vidare från akademien en chans att träffas, som kanske inte annars blir av p.g.a. tidsslukande studier respektive jobb.

Anledningen till att Clara Neuschütz tackade ja var att hon tyckte det var kul att återta kontakten med universitetet och för att hon såg det som ett bra initiativ för att hjälpa studenter.

Pil Rasmussen, ville vara med för att hon tycker det är viktigt att man lära sig och dra fördel av andras erfarenheter:

– Min mentor, Hannah Östergård på Naturvårdsverket, doktorerade på DEEP och vet hur det funkar utanför akademien nu. Hon förstår därför det man går igenom när man doktorerar och hur tankarna går när man försöker komma på vilken väg man ska följa efter att man disputerat.

Lisbeth Jonsson säger också att DEEP tycker att det är viktigt att behålla kontakten med sina tidigare doktorander för få feedback till både utbildning, forskarutbildning och forskning.

Även för doktorander som vill fortsätta inom akademin

Mentorsprogrammet siktade främst på att matcha doktorander med mentorer som hade doktorerat och som nu arbetar utanför akademien. Pil Rasmussen kommenterar:

– Men jag tror att programmet kan vara gynnsamt även för studenter som vill stanna inom akademien, men som vill utvidga sitt nätverk, veta hur livet utanför akademin ser ut, starta samarbeten med företag som kan vara användbara senare, eller bara ha en mentor som du kan berätta hur du verkligen känner för din doktorandtid och som inte dömer dig för det.

Stärker arbetslivsanknytningen

Både Clara Neuschütz, Pil Rasmussen och Andrea Caputo är de överens om att mentorsprogrammet har stärkt arbetslivsanknytningen.

– Det är ju väl känt att kontakter är första steget till samarbeten och jobb och detta var helt klart en liten plantskola för nya kontakter, Clara.

Andrea Caputo tycker att det har öppnat hans vyer och att han nu vet att det finns kvalificerade jobb utanför akademien som är kopplade till forskning.

– Jag kommer definitivt att rekommendera mentorskapsprogram till andra doktorander, säger Andrea Caputo.

Pil Rasmussen säger:

– Jag fick en god inblick i Naturvårdsverkets arbete och jag har haft många möjligheter att träffa Hannahs kollegor; på det sättet har jag utvidgat mitt nätverk.

Mentorsprogrammet avslutades med förtärdryck och snittar, diplomutdelning och utvärdering.

Tips till dig som vill dra igång ett mentorsprogram

 • Mentorn och adepten ska få möjlighet att presentera sig relativt ingående för varandra. Man berättar t.ex. om familjesituationen, motivation inför det dagliga arbetet, utbildning och erfarenhet från yrkeslivet och vad man gör på fritiden.
   
 • Viktigt är att diskutera och komma överens om för mentor/adept paren:
 1. Praktiska förutsättningarna (Hur ofta, var, vem tar kontakt osv.)
 2. Vad man förväntar sig från relationen och vad är syftet? (Varför gör vi detta?)
 3. Mål (Vad ska vi ha genomfört när projektet är genomfört?)
 • Ett avtal bör slutas gällande:
 1. Allt som diskuteras hålls konfidentiellt (Om inte annat sagts i specifika situationer)
 2. Hur länge mentorskapet skall pågå
 3. Hur man går tillväga för att eventuellt avbryta mentorsrelationen i förtid

 

Vill du veta mer om olika typer av mentorsprogram? Teamet för samverkansutveckling och-stöd erbjuder rådgivning för forskare och lärare som vill ha vägledning i att utveckla uppslag, metoder och rön till nya samarbeten, projekt eller innovationer. Eftersom vi möter medarbetare från hela universitetet får vi också en god överblick över pågående aktiviteter och kan bidra med tips och modeller som redan prövats. Behöver du stöd av en typ som faller utanför vårt verksamhetsområde hjälper vi dig med kontakter till andra instanser inom eller utanför SU. Kontakta oss för ett möte! samverkansstod@su.se

Vill du veta mer om olika typer av mentorsprogram?

Teamet för samverkansutveckling och-stöd erbjuder rådgivning för forskare och lärare som vill ha vägledning i att utveckla uppslag, metoder och rön till nya samarbeten, projekt eller innovationer. Eftersom de möter medarbetare från hela universitetet får de också en god överblick över pågående aktiviteter och kan bidra med tips och modeller som redan prövats.  Behöver du stöd av en typ som faller utanför deras verksamhetsområde hjälper de dig med kontakter till andra instanser inom eller utanför SU. Kontakta dem för ett möte: samverkansstod@su.se