Läs pressmeddelandet här.

Det är forskarna Lina Mtwana Nordlund och Martin Gullström på Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) som ligger bakom studien tillsammans med forskare från bland annat Swansea University och Cardiff University. Om du vill läsa den vetenskapliga artikeln, hittar du den här.

Ål i Ålgräs. Foto: Jonas Gustafsson
Ål i Ålgräs. Foto: Jonas Gustafsson