Foto: Marc Femenia
Institutionsbyggnaden färdigställdes under sommaren 2015. Foto: Marc Femenia

Institutionen för ekologi, miljö och botanik bildades 1 januari 2013 och har ca 160 medarbetare. Vi har genom våra många nationella och internationella samarbeten även många tillfälliga gäster, både forskare och studenter.

Institutionsbyggnaden är en del av Arrheniuslaboratorierna på Stockholms universitetsområde. Under 2015 färdigställdes institutionens lokaler med unika lösningar för den komplexa biologiska forskning som bedrivs. Integrerat med översta våningsplanet finns bland annat växthusmoduler med olika klimat representerade, från tropisk regnskog till svensk natur.

Det är en modern forsknings- och undervisningsmiljö med huvudsakligen en bred grön biologisk inriktning.

 

 

 
EMB flygbild
Digitalt framställd bild på institutionen där bland annat växthusen placerade på taket är synliga. Bild framtagen av Nyréns Arkitektkontor AB.