Publikationer

Publikationer

Alla publikationer institutionen producerar registreras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Du hittar några kategorier av publikationer i vänsterspalten, eller så kan du söka direkt i DiVA.

Analysis machine

Neurotoxinet BMAA hittat hos människor i Sverige

BMAA kan produceras av cyanobakterier och har tidigare detekterats i fisk och ett flertal andra organismer i Östersjön. Toxinet har nu även påträffats i det centrala nervsystemet hos tre av 25 undersökta individer i Sverige.

Bild på typisk barrskog

Barrskogens viktigaste kvävekälla identifierad

Forskare har nu upptäckt vilken organism som bidrar mest med kväve till kretsloppet i Sveriges störst utbredda naturtyp – barrskogen.

Kristineberg

Globalt experiment visar att hög biologisk mångfald ger friska sjögräsängar

Förlust av algätande smådjur har överraskande stora effekter på hälsan hos värdefulla sjögräsängar. Detta visar nya resultat från ett samordnat experiment som skett över norra halvklotet, som forskarna Johan Eklöf och Serena Donadi, båda nu vid institutionen för ekologi, miljö och botanik (EMB), deltagit i.

Tropical fish

Veckans doktorandpublikation #5

Grattis Jens Munk Nielsen och medförfattarna till en spännande och viktig publikation med titeln “Meta-analysis of amino acid stable nitrogen isotope ratios for estimating trophic position in marine organisms”. Den är nyligen publicerad i den internationella vetenskapliga tidskriften Oecologia.

Ephedra

Växt pollineras i månsken

En hittills okänd koppling mellan pollineringen av en växt och fullmånen har nyligen upptäckts. Forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik presenterar forskningsresultaten i den internationella tidskriften Biology Letters.

Student paper of the week #4

Veckans doktorandpublikation #4

Sjögräsängar och korallrev i västra Indiska oceanen förstörs och en anledning bakom tycks vara överbetning på grund av ett ökat antal sjöborrar. Varför är det så många sjöborrar? Kan en förklaring vara överfiske av deras rovdjur såsom tryckarfiskar, snappers och läppfiskar? Sigi Wallner-Hahn har undersökt om det är något som skulle kunna göras…

Highlighted student paper of the week

Veckans doktorandpublikation #3

Denna vecka gratulerar vi Anna-Lea (Anni) Golz och hennes medförfattare för en ny och spännande publikation i den vetenskapliga tidskriften Journal of Plankton Research.

Veckans doktorandartikel #2

Veckans doktorandpublikation #2

Kustzoner har ofta en hög produktivitet och är viktiga både som produktionsområden för värdefulla mattillgångar och som rekreationsområden. Samtidigt är kustzoner starkt påverkade av människor, till exempel genom övergödning.

Student paper of the week #1

Veckans doktorandpublikation #1

Grattis till Lina M Rasmusson för hennes nyligen publicerade artikel i den vetenskapliga tidskriften Botanica Marina i vilken hon upptäcker nya spännande detaljer kring den svårstuderade ljusrespirationen i marina växter.

Satellite image

Algblomningen i Östersjön kommer allt tidigare

Sommaralgblomningen i Östersjön kommer i genomsnitt nära tre veckor tidigare i dag än för 35 år sedan visar en studie som publiceras i Biogeosciences. Tidsförskjutningen har ansetts vara en trolig framtida effekt av klimatförändringen, men tycks nu alltså redan vara här.

Plantago lanceolata

Många kopplingar inte alltid dåligt för hälsan

Ayco Tack är en av författarna av en artikel som nyligen publicerats i tidskriften Science. Artikeln beskriver en omfattande studie av över 4000 växtpopulationer som infekteras av en patogen svamp. Det oväntade resultatet motsäger vad klassiska ekologiska teorier förutspår.

Photosynthesis in the Marine Environment

Marin fotosyntes står för minst hälften av den globala primärproduktionen

Mats Björk vid EMB har tillsammans med Sven Beer och John Beardall producerat boken ”Photosynthesis in the Marine Environment” som nu ges ut på Wiley-Blackwell.

Diatoms

Kiselalger producerar nervgift i Östersjön

Förutom cyanobakterier visar nya forskningsrön att även kiselalger producerar nervgiftet BMAA. Forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Sjukhuset fortsätter nu att studera sambandet mellan BMAA och den muskelnedbrytande sjukdomen ALS.

Borderea pyrenaica

Hög ålder kan öka chansen att överleva

Effekterna av ökande ålder kan skilja sig rejält mellan olika djur- och växtarter. Hos vissa arter ökar till och med sannolikheten att överleva ytterligare ett år eller att reproducera sig med stigande ålder visar en ny studie i tidskriften Nature.

Genomet hos Nodularia kartlagt

En av Östersjöns viktigaste organismer, cyanobakterien Nodularia, har nu kartlagts genetiskt. Medarbetare på Institutionen för ekologi, miljö och botanik är initiativtagare till projektet. Forskningsresultaten publiceras i tidskriften PLoS ONE.

Ny publikation i tidskriften PNAS

Consumers mediate the effects of experimental ocean acidification and warming on primary producers.

Växters upptag av arsenik kan vara både till skada och till hjälp för människor

Både land- och vattenlevande växter har förmågan att ta upp arsenik från sin växtmiljö. Förhöjda halter av arsenik i grödor är en oönskad konsekvens av arsenik-upptag i växter. Men växter kan utnyttjas i en både billig och skonsam metod för att begränsa arsenik i miljön. Resultaten presenteras i en ny avhandling från institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms Universitet.

Mekanismer som orsakar utrotningsskulder

Ny publikation i tidskriften Trends in Ecology and Evolution.

Sök i DiVA