Det unika experimentet, som utfördes samtidigt på 15 platser över norra halvklotet, visade att ryggradslösa smådjur som kräftdjur och snäckor kontrollerar de alger som annars kan kväva ålgräs, och att djursamhällen med fler arter utförde denna biologiska tjänst mer effektivt. Intressant nog var effekten av den biologiska mångfalden (antalet arter) starkare än effekten av både vattentemperatur och simulerad övergödning.

Sjögräsäng på svenska västkusten. Foto: Johan Eklöf
Sjögräsäng på svenska västkusten.
Foto: Johan Eklöf

Sjögräsängar utgör viktiga uppväxtområden för fisk och skyddar kustområden mot erosion, men minskar i hela världen. "Vi har länge försökt att förbättra kustmiljöns hälsa genom att minska utsläpp av närsalter från t ex jordbruk. Men vad vår studie visar är att det är minst lika viktigt att upprätthålla en hög biologisk mångfald av växtätande smådjur, eftersom detta håller sjögräsängarna rena från alger”, säger Johan Eklöf.

Det globala experimentet har inte bara producerat en viktig bekräftelse på betydelsen av biologisk mångfald. Det har också etablerat en unik samverkansmodell för att bedriva storskalig ekologisk forskning - Zostera Experimental Network (ZEN, www.zenscience.org) - där forskare och studenter från sju länder samarbetade. "Svåra globala utmaningar inom ekologi - från klimatförändringar till fiskeriförvaltning - kräver globala strategier. Samarbeten som Zostera Experimental Network ger oss ett unikt tillfälle att studera och förhoppningsvis lösa dessa utmaningar i kustekosystem ", säger Pamela Reynolds, programansvarig för ZEN och postdoktor vid Virginia Institute of Marine Sciences och University of California, Davis.

Gammarus
Märlkräftan Gammarus locusta är en effektiv betare på fintrådiga alger.
Foto: Johan Eklöf

ZEN är nu inne i sin andra fas och har expanderat till 25 institutioner som arbetar på än 50 platser, från det ryska Arktis till Mexiko och Sydkorea. För tillfället håller teamet på att försöka förstå hur biologisk mångfald av både smådjur och växter bidrar till fiskproduktion, lagring av koldioxid och andra ekosystemtjänster.

Studien publicerades i Ecology Letters och finansierats med bidrag från amerikanska National Science Foundation och lokalt stöd från de 15 partnerinstitutioner (i Sverige bl a Formas och Vetenskapsrådet).

Länk till publikationen:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12448/abstract