Kristoffer Hylander och Johan Ehrlén, som båda är forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, har nyligen publicerat en artikel i tidskriften Trends in Ecology and Evolution. Artikeln diskuterar hur mekanismer på individ-, populations- och meta-populationsnivå kan ge upphov till utdöendeskulder. Vidare klargör de vikten av att studera både storleken på utdöendeskulden och hur den utvecklas över tiden.

Hylander, K. & Ehrlén, J. 2013. The mechanisms causing extinction debts.
Trends in Ecology and Evolution.
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2013.01.010