Johan Ehrlén, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, har tillsammans med kollegor vid Uppsala universitet nyligen publicerat en artikel i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. (PNAS). Artikeln beskriver hur skillnader i förekomsten av pollinatörer och herbivorer ger upphov till skillnader i selektion och genetisk sammansättning mellan växtpopulationer. Som modellsystem har Öländska populationer av majviva (Primula farinosa) används. Majvivan förekommer på Öland i två genetiskt bestämda morfer, en med lång och en med kort blomställning. Fältobservationer och experiment visar att den långa morfen är bättre på att locka till sig pollinatörer medan den korta i större utsträckning undkomer skador från betande djur. Experimenten visar också att den stora variation i selektion mellan populationer som observerats orsakas av skillnader i den relativa abundansen av pollinatörer och betande djur, samt att dessa skillnader i selektion på relativt kort tid leder till evolutionära förändringar och genetiska skillnader mellan populationer.

Ågren, J., Hellström, F., Toräng, P. & Ehrlén, J. 2013. Mutualists and antagonists drive among-population variation in selection and evolution of floral display in a perennial herb. Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. Published ahead of print October 21, 2013.

DOI: http://dx.doi.org/ 10.1073/pnas.1301421110