Vi berättar gärna om fårt forskningsområde och om våra kurser.
Vi berättar gärna om vårt forskningsområde och om våra kurser.

Vi välkomnar studiebesök av gymnasieklasser med lärare. Vanligen ger några av våra doktorander korta presentationer av sina forskningsprojekt och svarar på frågor.  Det ger eleverna en inblick i de frågor som vi studerar och den metodik som används.  För doktoranderna är det en bra träning att presentera sina projekt för en ny intresserad målgrupp. Det kan också finnas möjlighet att besöka vårt växthus och se de växter vi använder för våra experiment.

Det finns möjlighet att någon av våra doktorander eller forskare besöker en gymnasieskola för att berätta om ett forskningsområde och om våra kurser under en lektion.

Vi har viss men begränsad möjlighet att bistå gymnasieskolor med att utforma och genomföra projektarbeten.

Se också vad som erbjuds av Institutionen för biologisk grundutbildning www.big.su.se/_html/lasa_biologi/index_studiebesok.shtml