Distachyamale
 

Botaniska institutionen erbjuder årligen examensarbeten i växtsystematik. Arbetet omfattar vanligtvis 30hp, men det kan även omformas så att det omfattar 15hp eller 60hp. Examensarbetet utgörs i huvudsak av ett självständigt arbete under handledning, men de studenter som gör ett examensarbete i växtsystematik erbjuds också att följa forskningsavdelningens interna seminarieverksamhet under den tid arbetet utförs. Målsättningen med arbetet är att ge studenten en insikt i, och en övning av, att planera, genomföra och redovisa en självständig forskningsuppgift i växtsystematik. En individuell studieplan, innehållande specifik målsättning och tidsplan, upprättas med handledaren. Arbetet redovisas både muntligt vid ett offentligt utlyst seminarium, och skriftligt.

Exempel på tidigare examensarbeten

Phylogeny and taxonomy of Gorteria
Evolutionary relationships in the tribe Naucleeae (Rubiaceae)

För mer information kontakta gärna

Catarina Rydin
catarina.rydin@su.se

Per Ola Karis
per-ola.karis@su.se

Sylvain Razafimandimbison
sylvain.razafimandimbison@bergianska.se

 

 
Kristina