More information can be found on this page: Arrhenius och det vetenskapliga livet: Manlighet, makt och marginaler