Universitetsgemensamma kanaler

Humanvetenskapliga fakulteten

Juridiska fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten

 

Universitetsgemensamma kanaler

IT-avdelningen

Fastighetsavdelningen / Sektionen för bostadsförsörjning

Stockholms universitetsbibliotek (SUB)

 

Humanistiska fakulteten

Historiska institutionen

Centrum för Maritima Studier (CEMAS)

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Institutionen för kultur och estetik

Institutionen för lingvistik

Teckenspråksavdelningens kanaler:

Institutionen för mediestudier

Modevetenskap

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Turkietstudier (SUITS)

Institutionen för språkdidaktik

Språkstudion

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Romanska och klassiska institutionen

 

Särskild inrättning inom fakulteten

Accelerator

Anekdot – Det digitala bildningsmagasinet

 

Centra och institut under området

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

 

Juridiska fakulteten

Juridiska institutionen

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Forskning om äldre och åldrande (ARC)

Företagsekonomiska institutionen

Institutet för internationell ekonomi (IIES)

Institutionen för folkhälsovetenskap

Institutionen för pedagogik och didaktik

Kriminologiska institutionen

Kulturgeografiska institutionen

Nationalekonomiska institutionen

Socialantropologiska institutionen

Institutionen för socialt arbete

Sociologiska institutionen

Specialpedagogiska institutionen

Statistiska institutionen

Statsvetenskapliga institutionen

Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)

Stressforskningsinstitutet

 

Naturvetenskapliga fakulteten

 

Matematisk-fysiska sektionen

Fysikum

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Kemilärarnas Resurscentrum (KRC)

Matematiska institutionen

Meteorologiska institutionen (MISU)

 

Kemiska sektionen

Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

 

Biologiska sektionen

Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)

Zoologiska institutionen

 

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

Institutionen för naturgeografi

Tarfala Research Station

 

Centra och institut under området

Bergianska botaniska trädgården (BBT)

Nordita (Nordic Institute for Theoretical Physics)

Stockholm Resilience Centre

Östersjöcentrum

Askölaboratoriet

Havet.nu