Stockholm university logo, link to start page

CLLAM Seminar: Justin Khoo (MIT)

Seminar

Date: Friday 6 May 2022

Time: 15.00 – 17.00

Location: Aviseras senare

Notice: Seminar in the afternoon at 15:00–17:00

Titel: aviseras senare

Abstract: aviseras senare