Stockholm university

Medeltidsseminariet: Du sköna nya urbana värld

Seminar

Date: Monday 3 October 2022

Time: 15.00 – 17.00

Location: D900 och zoom

Du sköna nya urbana värld: Framväxten av en urban identitet i högmedeltidens Europa (ca 1000–1300) Peter Carelli, Arkeologerna, Statens historiska museer

Medeltidsseminariet presenterar Peter Carelli, Arkeologerna, Statens historiska museer

Måndagen den 3 october i D900 och via zoom. Länk:https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69017309348