Stockholm university logo, link to start page

Sociologiseminariet: Peo Hansen, Linköpings universitet

Seminar

Date: Wednesday 17 November 2021

Time: 12.00 – 13.00

Location: Online via zoom

Seminarium med Peo Hansen, Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet

Ämne: "A Modern Migration Theory: An Alternative Economic Approach to Failed EU Policy."

Opponenter: Anna Lund, Ben Wilson

Seminariet hålls på engelska.

Läs mer om seminariet på vår engelska sida.

Öppet för allmänheten. Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68145499085