Profiles

Nadia

Nadia Seneby

Studievägledare

Visa sidan på svenska
Works at Department of Mathematics and Science Education
Telephone 08-120 765 89
Email nadia.seneby@mnd.su.se
Visiting address Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Postal address Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: February 18, 2019

Bookmark and share Tell a friend