Profiles

Anna-Karin Håkansson

Administratör

Visa sidan på svenska
Email anna-karin.hakansson@specped.su.se
Visiting address Frescati hagväg 10
Postal address Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Last updated: September 18, 2018

Bookmark and share Tell a friend